Radiesse

Radiesse är en volymökande filler som fyller ut rynkor och fina linjer, förbättrar volym och konturer.
Med hjälp av Radiesse kan den naturliga ansiktskonturen återfås. Vi kallar den V-effekten.