Infrabastu

Infrarött ljus är ett begränsat spektra av ljus energi från solen, men på grund av dess längre våglängder, kan den inte ses av mänskliga ögon, som ultravioletta strålar. Den energi som erhålls från solen är mycket viktigt och nyttigt för alla människor och alla levande varelser i världen. En människa kan absorbera strålarna på grund av sin genomträngande förmåga. När strålarna går in genom huden till vävnader, förvandlas de från ljusenergi till värmeenergi.

Genom denna effekt kan vävnadslager att börja expandera som i sin tur bidrar till en bättre blodcirkulation och värmen så produceras hjälper kroppen fri från kroppen gifter och metabola avfall genom att svettas. Dessa strålar kan inte blockeras av syremolekyler och kvävemolekyler i luften så vågorna går in i kroppen direkt vilket inte skadar huden utan hjälper kroppen att kännas varm.

Läs mer om infraröd bastu